Hoppa till innehåll

Här bygger jag

en portal för

verksamhets-

information…

Här kommer det växa fram en sida för dig som är intresserad av verksamhetsinformation och smarta lösningar runt det.

Klart hösten 2023.

Håkan Tornesque
Certifierad Informationscontroller

Om heltsjuktbra.se™

Vi är ett företag som gör skillnad. Vår ambition är att vi ska ha en relation som liknar en anställning där vi ger allt för kunden. Vi räknar inte alltid kronor och ören – Vi strävar efter kundnytta och kundnöjdhet. Vi har över 20 års erfarenhet av kommunal verksamhet och nästan 30 års erfarenhet av exportindustrin.

Vi erbjuder lagomerad® service

Vi använder en egen process och metod i vårt arbete. Dessa kan du läsa mer om nedan. tanken är att alltid erbjuda precis det kunden behöver varken mer eller mindre utan lagom. Varje kund ska känna sig utvald och tillsammans med oss sitta i förarsätet utan risker för negativa överraskningar. Kunden ska bli positivt medveten om de synergieffekter vi tillsammans skapar i varje projekt. Kort sagt – Kunden ska vara mer än nöjd med en långsiktig relation.

Här har ni processen för hur vi genomför vårt arbete både internt och hos kund. Den är fullt anpassningsbar för t ex ISO standard 30 300. Vi ser inga problem med att implementera StealthMode® i de flesta befintliga processerna.

Inom näringslivet och kommunal samt statlig verksamhet ser vi alltså inga hinder. Läs mer om processen på egen sida.

Lagomerad® (Senced® In English) Är registrerade varumärken, för att skydda dess betydelse och användning. Orden och dess betydelse har under längre tid
utvecklades i samband med en lyckad behandling/stabilisering av bipolär sjukdom. Detta är den metod vi använder. Läs mer om metoden på egna sidor.

Vi upplever att det finns fem rubriker som man alltid ska bygga sin informationshantering på:

EXTERNA KRAV
INTERNA REGLER
LAGRING
MÄNNISKOR
VERKSAMHET

Vår metod & vår process passar överallt i samhället

Oavsett om det är en person, en liten grupp eller ett helt bolag fungerar vår modell och metod. Vi börjar helst med en liten grupp och låter det sedan växa så att vi till sist tillsammans har genomfört de förändringar som behövs. Vi arbetar alltid i modulsystem där ”ständiga förbättringar” är grunden till våra gemensamma framgångar.

Scanias företagsarkiv och dess satsning på e-arkiv

Affogato gentrify truffaut wolf neutra cupidatat cronut schlitz, bespoke sunt.

Revisionen Nykvarns kommun

Affogato gentrify truffaut wolf neutra cupidatat cronut schlitz, bespoke sunt.

Samarbete mellan politiker och tjänstemän i Nykvarn

Affogato gentrify truffaut wolf neutra cupidatat cronut schlitz, bespoke sunt.

Senced® & StealthMode® runt om i världen

Vi kommer under de kommande åren marknadsföra och beskriva både metod och process via vår blivande site www.senced.eu

Några samarbetspartners

Vi har inte alltid valt att samarbeta med ett vinstintresse. En del av våra samarbeten bygger på att vi tillsammans ska lära av varandra på vägen mot ett lyckat resultat. Vi har alltid strävat efter långsiktiga relationer där vi ”kryper under skinnet” och vi lär oss av varandras misstag så väl som kompetens och vilja att bjuda på erfarenheter. Här nedan har ni exempel på sådana relationer där vi alltid strävat efter gemensamma framgångar och lyckade resultat.

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Adaptogen artisan aesthetic, lomo swag street art salvia ucha ennui fanny pack pinterest. Irony mixtape raclette before they sold out, microng tattooed synth enamel pin blog smito nest dale.

LARRY MITCHELL

CEO – Sepino

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Adaptogen artisan aesthetic, lomo swag street art salvia ucha ennui fanny pack pinterest. Irony mixtape raclette before they sold out, microng tattooed synth enamel pin blog smito nest dale.

JEREMY KNIGHT

Alasa Engineering

Det är aldrig försent för en kontakt

Välkommen att kontakta oss så att vi kan titta på hur vi på bästa sätt kan samarbeta och hjälpa varandra på vägen. Varje ny kund, samarbetspartner eller intressent är en möjlighet till utveckling mot nya höjder.