Hoppa till innehåll

…Information management

Skapad i samarbete med Dokumentinfo AB

Här är en övergripande bild över hur strukturen hänger ihop. Tar du bort en rubrik faller hela systemet samman. Bilden kommer från Scanias centralarkiv men är likt modulsystemet en kloss i helhetstänket. Den passar i alla verksamheter.

På samma sätt kan du överföra denna idé till att brygga kaffe i min metod ”Lagomerad”. Byt ut External requirements mot ström. Byt ut Internal rules mot kaffet. Byt ut Storage mot kaffefiltret. Byt ut People mot vätska och byt ut The business mot själva bryggaren. Då kan du enklare skapa förståelse hos dem som inte gillar ”vanliga” Powerpoints. Kopiera hela tiden och finn nya användningsområden för precis samma sak… enkelt eller hur?

Here is an overall picture of how the structure is connected. If you delete a header, the whole system collapses. The image comes from Scania’s central archive but, like the modular system, is a brick in the overall thinking. It fits in any business.

Similarly, you can transfer this idea to brewing coffee in my method ”Senced”. Replace External requirements with power. Replace Internal rules with coffee. Replace Storage with the coffee filter. Replace People with liquid and replace The Business with the brewer itself. Then you can more easily create understanding among those who do not like ”regular” Powerpoints.

Copy all the time and find new uses for exactly the same thing… Simple right?