Hoppa till innehåll

Background, thoughts and ideas

My history

I grunden ligger hanteringen av Bipolär sjukdom. Hur man på bästa sätt nyttjar sjukdomens fördelar och eliminerar dess nackdelar.

6 timmar om dagen är jag i Default Mode Network och 6 timmar i Executive Network…

Jag hoppar hela tiden, det är tanken. Det är ungefär som jobbets post-it lappar på tavlan som omgående utsätts för kritiskt tänkande med utvärdering i realtid.

Sen tillkommer planering och åter planering. Dag för dag, vecka för vecka osv.

Efter många års erfarenhet och utveckling sjösatte jag min metod för ovan 2015. Nu har jag arbetat enligt denna metod i 8 år. Det blir en vana… en del av min själ liksom. Det är därför dags att nu bjuda in dig och alla andra i arbetssättet.

Till det har vi över 40 års erfarenhet av klassificerat arbete inom kommunal sektor, 30 års erfarenhet från exportindustrin och nästan 40 års anställning i Försvarsmakten varav flertalet år (i alla fallen) i ledande ställning. Mitt arbetssätt är banbrytande och effektfullt oavsett målgruppens nivå eller förutsättningar. Vi kan tillsammans med enkla medel luckra upp befintligt arbetssätt och tillsammans med er införa väl utvecklade rutiner och processer. Jag har några kärnområden där vi tillsammans kan hjälpa dig vidare till framgång.

At its core lies the management of Bipolar Disorder. How to best use the benefits of the disease and eliminate its disadvantages.

6 hours a day I am in Default Mode Network and 6 hours in Executive Network…

I jump all the time, that’s the idea. It’s kind of like the job’s post-it notes on the board that are immediately subjected to critical thinking with real-time evaluation.

Then there is planning and re-planning. Day by day, week by week, etc.

After many years of experience and development, I launched my method for the above in 2015. Now I have been working according to this method for 8 years. It becomes a habit… a part of my soul as well. It is therefore time to invite you and everyone else into the way of working.

In addition, we have over 40 years of experience of classified work in the municipal sector, 30 years of experience from the export industry and almost 40 years of employment in the Armed Forces, of which several years (in all cases) in leading positions. My way of working is groundbreaking and effective regardless of the target group’s level or conditions. Together with simple means, we can loosen up existing working methods and together with you introduce well-developed routines and processes. I have some core areas where together we can help you further to success.

En god kopp smaksatt kaffe med mjölk är det optimala.
Då njuter jag i fulla drag och känner mig lyckad som en
duktig bryggare av kaffe. En fika utan detta är som ett
liv utan mening – innehållslöst och tråkigt.

A good cup of flavored coffee with milk is optimal.
Then I enjoy myself to the fullest and feel successful as a
skilled coffee maker. A ”Fika” without this is like a
Life without meaning – empty and boring.

Håkan Tornesque

118 Years of Experience

Jag varit med sen 1965, min fru sen 1966 och Vilda, vår borderterrier föddes 2020. Jag upplevde Månlandningen i TVn. Jag lärde mig som 4 åring grunderna i marknadsföring. När jag då var inlagd på sjukhus för lunginflammation med osäker framtid ”lovade” min mamma mig att komma tillbaka till min bädd. Tyvärr var besökstiden slut så jag fick ligga där själv med dödsångest. När min mor nästa dag kom på besök var jag först tyst men med darrning på läpparna sa jag ”Mamma du lula mig”. När jag skrevs ut åkte jag mamma och pappa direkt till en leksaksaffär. Jag valde en stor lastbil, en hjulastare och en kran. Jag hade lärt mig hur man skapar ett ”sug” på mina föräldrars bekostnad.

I have been with us since 1965, my wife since 1966 and Vilda, our border terrier was born in 2020. I experienced the Moon Landing on the TV. Learned the basics of marketing as a 4 year old. When I was then hospitalized for pneumonia with an uncertain future, my mother ”promised” me to come back to my bed. Unfortunately, the visiting time was up so I had to lie there by myself with death anxiety. When my mother came to visit the next day, I was silent at first, but with trembling on my lips I said, ”Mom, you lula me.” When I was discharged, me, my mom and dad went straight to a toy store. I chose a big truck, a wheel loader and a crane. I had learned how to create a ”craving” at my parents’ expense.

Jag har själv tagit fram min metod och utvecklar ständigt processen. Tillsammans med erfarenheter, utbildning och goda förebilder samt vänner har jag kommit så här långt.

I have developed my own method and am constantly developing the process. Together with experiences, education and good role models as well as friends, I have come this far.

Hårt arbete, Ständiga förbättringar och Tålamod har alltid varit mina vänner på vägen. Små steg varje dag 24/7/365. Tillsammans är vi starka.

Hard work, Continuous improvement and Patience have always been my friends along the way. Small steps every day 24/7/365. Together we are strong.

Hade evolutionen satt käppar i hjulen hade bipolär sjukdom inte funnits längre. Vi gör det omöjliga möjligt… med stöd och vägledningen på vägen.

Visst finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som gör mödan värd // Citat Karin Boye

Had evolution put a spanner in the works, bipolar disorder would no longer exist. We make the impossible possible… with support and guidance along the way.

Sure, there are goals and meaning to our journey, but it is the road that makes the effort worth // Quote Karin Boye

Håkan Tornesque

Anneli Tornesque

The Dog Vilda

Our performance at the moment

We are building for the future at a senced pace

20+

PROJECTS

3

ACTIVE CUSTOMERS

118Y

YEARS OF EXPERIENCE

200+

PARTNERS