Hoppa till innehåll

Lagomerad®

Lagomerad® är ett registrerat varumärke, för att skydda dess betydelse och användning. För privatpersoner finns det i princip inga undantag i användningen så länge det harmoniserar med mänskliga rättigheter. Används ordet i ett reklamsammanhang ska det förankras med varumärkets ägare. Ordet och dess betydelse har under längre tid utvecklades i samband med en lyckad behandling/stabilisering av bipolär sjukdom. Vid bipolär sjukdom är det viktigt att I så stor omfattning som möjligt vara I ett balanserat tillstånd.

Lagomerad® är ett önskat tillstånd i alla möjliga situationer. Redan från småbarnstiden upplever vi lagomerade tillstånd, när man lärt sig gå är ett exempel. När du väl lärt dig gå så sker utvecklingen kontinuerligt utan att du tänker på det. Man lagomerar hela tiden i det tysta och man är mellan varven lagomerad. Ordet passar också in på en guldmedaljör i OS som lyckats vara lagomerad® i rätt stund. Ordet lagomerad® har inga avgränsningar i sin grund, ingenting är för svårt eller för enkelt.

Lagomerad® i praktiken
Ett sätt att hitta ett lagomerat tillstånd är att analysera så enkla saker (för en vuxen kaffedrickare) som att brygga kaffe. Först krävs avgränsningar och tillgångar i form av:
1.rent vatten, 2. Bryggare, 3. Elförsörjning, 4.filter och 5. bryggkaffe.

Här gäller det att få rätt mängd vatten till rätt mängd kaffe. Därefter kan man lagomera med godare vatten och rätt sorts kaffe samt byta bryggare för bättre resultat. Det finns inga hinder för att ständigt lagomera processen och dess ingredienser. När du känner att du kan göra gott kaffe på rutin är du en lagomerad® kaffebryggare. Regelbundet gör du en översyn och lagomerar det hela ytterligare, till nya höjder. Du kan alltid bli likt en vinkännare inom många områden men de flesta lägger sig på en balanserad nivå och utvecklar istället andra processer.

Att vara totalt lagomerad® är i princip omöjligt och den som känner sig så kan vara manisk, psykotisk eller väldigt smal i sin verksamhet.

Du kan i princip lagomera det mesta med då krävs det en grund att stå på för att hitta rätt/fel inom givna ramar. Ramarna är ju det som till vardags kallas rutiner, standarder, regler och lagar. Dessa ska vara lagomerade så att man kan utveckla unika produkter och tjänster inom dessa givna ramar. Mycket av arbetet bygger på att du hittar likheter mellan olika processer. Städprocessen kan vara idégivare för att utveckla tjänster inom näringslivet t ex för att förbättra industriell produktion eller projektplanering eller tvärtom.

Människan är i grunden helt inriktad på olikheter. Detta är livsavgörande för att t ex små barn ska kunna särskilja sina föräldrar från andra och tvärt om. Att hitta likheter och genvägar är alltså svårare för oss än att hitta unika och avvikande tankar. Vi är alltså mästare på att skilja ut saker men sämre på att hitta likheter som kan användas i andra sammanhang, detta sker inte automatiskt i samma utsträckning som att hitta skillnader.


Ta fram regler, rutiner och standarder först
Låt sedan dessa utvecklas med att hela tiden lagomera tills du känner dig lagomerad®. Utmana dig själv och din omgivning med att regelbundet lagomera processen typ kaffebryggning. Testa nya kaffesorter, mängden vatten och/eller investera i en bättre bryggare eller kaffefilter. Känns det bra utvecklas du till en högre lagomerad® nivå, känns det dåligt återupptar du den gamla processen och blir åter lagomerad®.

Lagomerad® är ett levande ord som kan upplevas enskilt eller i grupp. Det finns många exempel på lagomerade regler, riktlinjer samt standarder t ex FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Att ha världsstandarder har varit ett måste för att utveckla många samarbetsregler, industristandarder och idrotter mm. Inom ramen kan man sedan lagomera och sätta mål för att vara lagomerad.

Att bara vara lagomerad® räcker inte utan kräver grundläggande kompetens inom området. Att vara lagomerad® säger dock en hel del om användarens ambitioner bl a för de Mänskliga rättigheterna.