Hoppa till innehåll

How to implement large-scale behavior change!

En utmaning många organisationer står inför är att få människor att förändra sina beteenden. Beteendeförändring är ibland beskrivet som det sista steget i lyckat innovationsarbete. För att ta till sig av nya digitala och tekniska lösningar måste människor förändra sina beteenden. Detsamma är också fallet för en hållbar välfärd. Människor (vare sig vi kallar dem kunder, patienter, invånare eller medborgare) måste ändra traditioner och vanor och acceptera helt nya sätt att nå för dem viktiga mål för framtida värdeskapande. Hur lyckas man med detta? Kanske Per har svaret…

One challenge many organizations face is getting people to change their behaviors. Behavioural change is sometimes described as the final step in successful innovation work. To embrace new digital and technological solutions, people need to change their behaviors. The same is also the case for sustainable welfare. People (whether we call them customers, patients, residents or citizens) must change traditions and habits and accept completely new ways of achieving for them important goals for future value creation. How do you do this? Maybe Per has the answer…Per Kristensson, professor i psykologi Karlstads universitet.

Länk till Kvalitetsmässan

2 kommentarer till “How to implement large-scale behavior change!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *