Hoppa till innehåll

The Diagnosis King, The Health Advocate and the Impending Paradigm Shift – Buoyancy Leader 25

#image_title

av Markus Dencker

I det senaste numret av Psykologtidningen (#5/ 2023) var det oväntat många artiklar som väckte min läslust. Jag bestämde mig för att läsa tidningen noggrant. Kunde innehållet säga något om tidsandan inom psykologernas arbetsfält?

Av innehållsförteckningen framgår att det här numret bland annat innehåller möten med två auktoriteter – ett möte med någon de kallar Diagnoskungen och ett annat möte med Friskförespråkaren. Det låter som en fejd från sagornas värld. En kung som strävar efter att sjukförklara och en god fe som strider mot sjukdomsdomar och förespråkar friskhet. Jag ska återkomma till denna fejd, men först ska jag sammanfatta en del av tidningens övriga innehåll.

Vad händer när jag läser tidningen med mina Flytkraftsglasögon? Läs mer

In the latest issue of Psykologtidningen (#5/ 2023), there were unexpectedly many articles that aroused my desire to read. I decided to read the newspaper carefully. Could the content say something about the spirit of the times in the field of psychologists?

The table of contents shows that this issue includes meetings with two authorities – a meeting with someone they call the Diagnosis King and another meeting with the Friskadvocate. It sounds like a feud from the world of fairy tales.

A king who strives to declare sick and a good fairy who fights against disease judgments and advocates freshness. I will come back to this feud, but first I will summarize some of the other contents of the magazine.

What happens when I read the newspaper with my Buoyancy Glasses? Read more

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *