Hoppa till innehåll

Can anyone can Canon

1988 introducerade Canon filosofin Kyosei som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa” som än idag är företagets motto. Begreppet symboliserar företagets vision, värden och sättet som personalen behandlas och affärer görs på. Utöver företagets företagsaktiviteter influerar ledordet även sättet de verkar på i samhället och tillsammans med andra organisationer världen över.

In 1988, Canon introduced the Kyosei philosophy, which means ”live and work together for the good of all”, which is still the company’s motto today. The term symbolizes the company’s vision, values and the way employees are treated and business is done. In addition to the company’s corporate activities, the motto also influences the way they operate in society and together with other organizations around the world.

Canon grundades 1937 av Yoshida Goro och hans svåger Uchida Saburo och finansierades av den senares nära vän Takeshi Mitarai.

Redan 1933 började grundarna forska på utvecklandet av kvalitetskameror, då under namnet 精機光学研究所 (Seiki-kougaku-kenkyuujo eller ”Precision Optical Instruments Laboratory”). 1934 producerades den första kameraprototypen, Kwanon, som fick sitt namn från Guan Yin, barmhärtighetens gudinna inom buddhismen (観音, Kannon på Japanska). Den första prototypen var en kopia av Leicas mätsökarkameror med skruvgänga.

Man följde noga Leicas specifikationer för det skruvgängade objektivet M39, men lade till egna innovationer såsom en kombinerad genomsikts- och mätsökare med variabel för förstoringsgrad. Kwanon utvecklades sedan till Hansa Canon, Japans första kamera med 35 mm fokalplansslutare och Canons första kommersiella kamera.

1935 bytte företaget namn till Canon, men började inte använda namnet officiellt förrän 1947. 1960 startades Canon Svenska AB. 1985 introducerade Canon världens första Inkjet skrivare som använde Bubble Jet-teknologi.

Canon was founded in 1937 by Yoshida Goro and his brother-in-law Uchida Saburo and financed by the latter’s close friend Takeshi Mitarai.

As early as 1933, the founders began researching the development of quality cameras, then under the name 精機光学研究所 (Seiki-kougaku-kenkyuujo or ”Precision Optical Instruments Laboratory”). In 1934, the first camera prototype was produced, Kwanon, which took its name from Guan Yin, the goddess of mercy in Buddhism (観音, Kannon in Japanese). The first prototype was a replica of Leica’s screw-threaded viewfinder cameras.

It closely followed Leica’s specifications for the screw-threaded M39 lens, but added its own innovations such as a combined see-through and gauge finder with variable magnification. Kwanon then evolved into Hansa Canon, Japan’s first camera with a 35mm focal plane shutter and Canon’s first commercial camera.

In 1935, the company changed its name to Canon, but did not begin using the name officially until 1947. In 1960, Canon Svenska AB was founded. In 1985, Canon introduced the world’s first Inkjet printer using Bubble Jet technology.