Hoppa till innehåll

Develop information management?

Kompetensutveckling för att utveckla informationshanteringen

Har du någonsin känt att det du gör inom informationshantering skulle kunna göra ännu större avtryck i din organisation? Känner du att det finns en önskan om att både få kunskapen om helheten och se hur alla bitar hänger ihop?

Kursen Certifierad informationscontroller är inte en vanlig kurs. Den ger dig en utvecklande resa som kommer att förändra hur du ser på informationshantering inom din organisation. Med verklighetsnära övningar som går att praktisera på den egna organisationen i kombination med digitala föreläsningar får du förutsättningar att förstå den komplexiteten i informationshanteringen och verktyg för att utveckla den.

Vårt mål? Ingenting mindre än att utrusta dig med den expertis som behövs för att vara en drivande kraft i utvecklingen av hur din organisation hanterar information och kunna navigera och styra i en värld där allting blir mer och mer digitaliserat och informationstätt.

Kurs som startar i höst
Kursen Certifierad informationscontroller är en distanskurs som består av 10 föreläsningar à 2 timmar, övningar och ett test som gör att du kan bli certifierad. Vi ser fram emot att ha dig med oss på den här spännande resan! Nästa avgång är den 26 september. Anmäl dig här!

Competence development to develop information management

Have you ever felt that what you do in information management could make an even bigger impact on your organization? Do you feel that there is a desire to both gain knowledge about the whole and see how all the pieces are connected?

The course Certified Information Controller is not a regular course. It gives you an evolving journey that will change the way you look at information management within your organization. With real-life exercises that can be practiced at your own organization in combination with digital lectures, you get the conditions to understand the complexity of information management and tools for developing it.

Our goal? Nothing less than equipping yourself with the expertise needed to be a driving force in the evolution of how your organization handles information and be able to navigate and govern in a world where everything is becoming more and more digitized and information-dense.

Course starting this autumn
The course Certified Information Controller is a distance course consisting of 10 lectures of 2 hours, exercises and a test that allows you to become certified. We look forward to having you with us on this exciting journey! The next departure is on September 26. Sign up here!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *